Full Louis

Bằng sức trẻ, chúng tôi tự tin chinh phục tầm cao mới

Lịch thi đấu

Danang Elements
VCSA Spring 2015
16:00 hôm nay

Fat Rabbit
GPL Spring 2015
19:00 04/02/15

Fat Rabbit
GPL Spring 2015
20:00 04/02/15

Jakarta Juggernauts
GPL Spring 2015
19:00 06/02/15

Jakarta Juggernauts
GPL Spring 2015
20:00 06/02/15