Full Louis

Bằng sức trẻ, chúng tôi tự tin chinh phục tầm cao mới

Lịch thi đấu

Fat Rabbit
GPL Spring 2015
19:00 ngày mai

Fat Rabbit
GPL Spring 2015
20:00 ngày mai

An Phat Ultimate
VCSA Spring 2015
18:00 27/12/14

Vikings Gaming
VCSA Spring 2015
18:00 28/12/14

Jakarta Juggernauts
GPL Spring 2015
19:00 31/12/14

Button google play App store